Arsinol Træbeskyttelse Transparent Saltgrøn 2,5 liter

339,00 kr.

1-3 dage

Tilføj ønskeliste
EAN: 5708522020449 SKU: 017024449250 Kategori:

Arsinol transparent træbeskyttelse


Når du maler med transparent træbeskyttelse, bliver træet årestruktur bevaret og dermed synlig. Dette samtidig med at træet beskyttes mod solens UV stråler.


 • Indhold: 2,5 liter
 • Farve: Saltgrøn
 • Rækkeevne: 12 m2/liter
 • Tørretid: Berøringstørt efter 6-8 timer ved 20°C. og kan overmales efter ca. 24 timer
 • Påføring: Pensel, ufortyndet
 • Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C og relativ luftfugtig hed under 80%
 • Undgå påføring i direkte sollys
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk Terpentin
 • Fareord: Fare

Risiko:


 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC. Kan udløse allergisk reaktion.
 • Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fareikon:

Behandling:
Træværket rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Evt. belægninger fjernes med FAXE Terrasserens.
Træet skal være helt tørt, før Arsinol transparent påføres.


Arbejd altid vådt-i-vådt, dvs. gør ét eller to brædder færdige i fuld længde, så undgår du synlige overlapninger.


Murværk bør afdækkes grundigt, idet mursten virker stærkt sugende og pletter lader sig kun vanskeligt fjerne.


Dette produkt er udviklet til udendørs brug.


Arsinol Træbeskyttelse Transparent Saltgrøn 2,5 liter
339,00 kr.