EFA Syntetisk fortynder 1 liter

99,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Tilføj ønskeliste
EAN: 5708522031971 SKU: 070068063100 Kategori:

EFA Syntetisk fortynder • Indhold: 1 liter

 • Producent: EFAPaint

 • Produkt: Syntetisk Fortynder på basis af xylen.

 • Fareord: Fare

 • Risiko: 
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  – Forårsager hudirritation.
  – Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.


Fareikon:
Fortynderen bruges til at fortynde diverse maling og lak så de kan sprøjtes påDatablad


EFA Syntetisk fortynder 1 liter
EFA Syntetisk fortynder 1 liter
99,00 kr.