EFA Universalfortynder 20 liter

1.275,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Tilføj ønskeliste
EAN: 5708522094457 SKU: 070068013920 Kategori:

EFA Universalfortynder • Indhold: 20 liter

 • Producent: EFAPaint

 • Produkt: Cellulosefortynder

 • Fareord: Advarsel

 • Risiko: 
  – Meget brandfarlig væske og damp.
  – Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  – Forårsager hudirritation.
  – Forårsager alvorlig øjenirritation.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  – Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  – Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Fareikon:
Fortynderen bruges til at fortynde diverse malinger så de kan sprøjtes påDatablad


EFA Universalfortynder 20 liter
EFA Universalfortynder 20 liter
1.275,00 kr.